Hjørring Varmeforsyning | Buen 7 | 9800 Hjørring | Tlf.: 96 24 15 00 | Fax: 98 91 09 82 | E-mail: hv@hjvarme.dk


Teknik

Det opvarmede fjernvarmevand pumpes fra varmeværket ud til brugerne. Her varmer det boligen op og sørger for varmt vand i hanerne. Derefter returneres det afkølede fjernvarmevand til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op og processen gentages.

Derfor er fjernvarme et miljørigtigt valg.

Se vores Grønne regnskab her


Udskrevet fra: http://www.hjvarme.dk/teknik/ Udskrevet kl. 15:40 - mandag d. 26. januar 2015