Søg:

Hvis din regning er svær at forstå ...

Forstå din årsopgørelse

For at gøre det nemmere at forstå din årsopgørelse har vi lavet en forklaring til den: Eksempel på årsopgørelsen

På årsopgørelsen

Forklaring

Forbrug

Forbrug ifølge varmemåler og eventuelt afkølingsbidrag.

Fast

Effektbidrag og eventuel fast årlig afgift - dvs. de dele af varmeregningen, som er uafhængig af varmeforbruget.

Andre ydelser

Gebyrer for f.eks. aflæsning og rykkerbeskrivelser, morarenter m.m. Linjen vises ikke, hvis du ikke er pålignet gebyrer.

I alt

Den samlede varmeregning for året inkl. evt. gebyrer m.m.

Faktureret aconto

Opkrævede acontorater i årets løb.

Årsopgørelse

Mellemværende for opgørelsesåret, hvis alle rater er betalt.

1. acontorate næste varmeår

1. aconto for næste år.

Saldo - tidligere fakturaer

For lidt/meget betalt på tidligere forfaldne fakturaer.

I alt til betaling

Beløb til betaling i juli (evt. tilbagebetaling i juli)