Søg:

Vælg fjernvarme - for miljøets skyld!

Fjernvarme eller jordvarme?

Skal du opføre et nyt hus, skal du bl.a. tage stilling til, hvordan du vil opvarme huset.

Bygges huset i Hjørring By er der i langt de fleste tilfælde mulighed for tilslutning til fjernvarme, men det er frivilligt, om man vil tilsluttes eller ej. Hjørring Varmeforsyning anbefaler tilslutning, men hvis man f.eks. i stedet foretrækker jordvarme som opvarmningsform, kan man blot gøre det.

Jordvarme er en god og fornuftig opvarmningsform - ingen tvivl om det. Men jordvarme har primært sin berettigelse i det åbne land - altså hvor alternativet er oliefyr eller almindelig el-opvarmning af huset.

Inden du træffer valget, er det afgørende at få overblik over totaløkonomien med fjernvarme og jordvarme. Vi har derfor lavet et vejledende eksempel, som viser opvarmningsudgiften med de to former.

Det er i det følgende en forudsætning, at huset kan klassificeres som laveenergibygning klasse 2015 jf. bygningsreglementet 2010, og at energirammen alene opnås i kraft af bygningens konstruktion og ikke i kraft af tilskudsproduktion i form af f.eks. solceller, solvarme.

I det efterfølgende beregningseksempel er der taget hensyn til, at elafgiften fra og med den 1. januar 2013 er reduceret med 51,75 kr./KWh incl. moms for den del af elforbruget i husstanden, der ligger over 4.000 KWh/år og som anvendes til f.eks. en varmepumpe. I beregningseksemplet er forudsat, at der er afgiftsnedsættelse for hele el-forbruget til varmepumpen.

Vejledende beregningseksempel.

Engangsudgift.
Vælger du fjernvarme, skal der betales et engangsbeløb til Hjørring Varmeforsyning, som dækker tilslutningsafgiften inkl. 10 meter stikledning. Der skal betales følgende engangsbeløb:

Tilslutningsafgift for hus på 170 m2 inkl. 10 m. stikledning:          ca. kr. 10.000,00

Tilslutningsafgift for hus på 250 m2 inkl. 10 m. stikledning:          ca. kr. 15.500,00

Hertil kommer ca. kr. 15.000,00 til et VVS-firma for installation af en fjernvarmeunit inkl. varmtvandsbeholder. Den samlede engangsbetaling udgør således ca. 25.000-30.000 kr. afhængig af husets størrelse.

Et jordvarmeanlæg er langt dyrere at etablere end at blive tilsluttet fjernvarme. Der er her regnet med en investering på kr. 110.000,00.

Årlig varmeudgift - vejledende eksempel.

Den årlige varmeudgift med fjernvarme bliver for de to husstørrelser følgende:

Hus på 170 m2 med loftshøjde på 2,5 m og kWh forbrug på 11.050.  

Effektbidrag

Kr./år

2.358

Forbrug

Kr./år

4.973

I alt

Kr./år

7.331

Hus på 250 m2 med loftshøjde på 2,5 m og kWh forbrug på 14.650.

Effektbidrag

Kr./år

3.414

Forbrug

Kr./år

6.593

I alt

Kr./år

10.007

Alle priser er inkl. moms og er baseret på budgetpriser for varmeåret 2012/13.

Vælger du i stedet jordvarme, skal der betales et engangsbeløb på ca. kr.  110.000 kr. til installation af jordvarmeanlægget. Dertil kommer en årlig udgift til vedligeholdelse og elforbrug til varmepumpen på jordvarmeanlægget, som udgør kr. 5.650 - 7.080.

Totaløkonomi med fjernvarme og jordvarme.

De årlige opvarmningsudgifter ekskl. engangsbeløbet er altså lidt billigere med jordvarme, end hvis der vælges fjernvarme - men der skal naturligvis tages højde for, at jordvarmeanlægget kræver en langt højere engangsbetaling, og så bliver fjernvarmen den billigste opvarmningsmetode.

Vælger du fjernvarme i stedet for et jordvarmeanlæg, sparer du altså typisk ca. kr. 2.700 - 3.900 om året, svarende til en besparelse på mellem 20% og 30% for de viste eksempler.

Der er i denne beregning bl.a. taget hensyn til, at jordvarmeanlægget er langt dyrere at etablere, end at blive tilsluttet fjernvarme.

Beregningen er bl.a. baseret på følgende forudsætninger:

  • Forventet årlig vedligeholdelsesudgift inkl. lovpligtige eftersyn på jordvarmeanlægget kr. 1.250.
  • Forventet levetid for jordvarmeanlægget og fjernvarmeunit er 20 år, og der er regnet med en rente på 4% p.a.

Bestemmer du dig for at blive tilsluttet til fjernvarme, så ring til ledningsafdelingen - Jørgen Moltsen tlf. nr. 9624 1513 eller Britta V. Jørgensen tilf. nr. 9624 1514.