Søg:

En ansvarlig virksomhed - både miljømæssigt og socialt

Om os

Hjørring Varmeforsyning blev stiftet den 21. juni 1960. 127 andelshavere tegnede kontrakt.

Den 13. oktober 1960 blev det første spadestik taget. Byens pengeinstitutter kautionerede for et lån på 1,7 mio. kr.

Den 22. juni 1961 stod den første varmecentral på Buen klar til drift. I årene derefter blev centralerne på Gasværksbakken, i Sct. Knudsby, på Vandværksvej, i Tøtmosen og i Højene etableret, og i 1981 fik selskabet egen daglig ledelse med administration på Buen.

Den 1. januar 1985 blev kulværket på Mandøvej taget i brug.

I 1990 vedtog Folketinget, at der skulle bygges et naturgasfyret kraftvarmeværk i Hjørring. På kraftvarmeværket, som blev taget i brug den 14. december 1996, sker der en samproduktion af el og varme, som giver en høj udnyttelse af brændslet.

Hjørring Varmeforsyning leverer varme til 10.000 boliger og el til 50.000 boliger.

Udvikling i forbrugerantal

Brændsler

1961

450

1961-1966

Svær fuelolie

1974

1964-1984

Affald og svær fuelolie

1984-1987

Affald, kul og svær fuelolie

1987-1996

Affald, kul og naturgas (kedler)

2002

7.600

1996-2004

Affald og naturgas (kraftvarme og kedler)

2004-2006

Affald, træpiller og naturgas (kraftvarme og kedler)

2006-2014

Affald, biogas, træpiller og naturgas (kraftvarme og kedler)

2014

9.200

2014-

Affald, biogas, træpiller, flis og naturgas (kraftvarme og kedler)

Udvikling af årsproduktion inkl. køb af affaldsvarme

1966

ca. 460 TJ

1973

ca. 840 TJ

2005

ca. 1.060 TJ

 

TJ betyder Terra Joule. En Terra Joule er ca. 277.780 kWh (kilo watt timer)