Repræsentantskabsvalg 2021

Fredsvalg.

Repræsentantskabsvalget 2021 var et fredsvalg, da der ikke kom tilstrækkelig med kandidatforslag til, at der kunne blive valg i hverken gruppe 3 (Storforbrugere) eller gruppe 4 (Alm. forbrugere).

De indkomne kandidater var:

For gruppe 3 - Storforbrugere »
For gruppe 4 - Øvrige forbrugere »

Det afgående repræsentantskab skulle derfor udpege de resterende repræsentanter samt et passende antal suppleanter. Dette skete på repræsentantskabsmødet d. 17. november 2021.

 

I efteråret 2021 skulle der vælges nyt repræsentantskab til Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a.

Repræsentantskabet er Hjørring Varmeforsynings øverste myndighed, og det er også fra repræsentantskabet, at selskabets bestyrelse vælges.

Repræsentantskabet hos Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a består af 56 medlemmer, som vælges fra 3 forskellige valggrupper.

Scroll to Top