Repræsentantskabsvalg

Fredsvalg.

Repræsentantskabsvalget 2021 var et fredsvalg, da der ikke kom tilstrækkelig med kandidatforslag til, at der kunne blive valg i hverken gruppe 3 (Storforbrugere) eller gruppe 4 (Alm. forbrugere).

De indkomne kandidater var:

For gruppe 3 - Storforbrugere »
For gruppe 4 - Øvrige forbrugere »

Det afgående repræsentantskab skulle derfor udpege de resterende repræsentanter samt et passende antal suppleanter. Dette skete på repræsentantskabsmødet d. 17. november 2021.

 

I efteråret 2021 skal der vælges nyt repræsentantskab til Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a.

Vil du være med til at udvikle varmeforsyningen i Hjørring de næste 4 år, samt kan afsætte 2-3 timer et par aftener om året, så er du måske Hjørring Varmeforsynings nye repræsentantskabsmedlem.

Repræsentantskabet er Hjørring Varmeforsynings øverste myndighed, og det er også fra repræsentantskabet, at selskabets bestyrelse vælges.

Repræsentantskabet hos Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a består af 56 medlemmer, som vælges fra 3 forskellige valggrupper.

Læs mere om valget:

Scroll to Top