Tekniske bestemmelser

  • Gyldighedsområde og definitioner m.v.
  • Etablering af fjernvarmetilslutning
  • Udførelse af installationsarbejde
  • Etablering af måleudstyr
  • Projektering og udførelse af varmeinstallationer
  • Tilslutningsarrangement
  • Interne rørledninger
  • Specielle anlæg
  • Isolering
  • Trykprøvning og idriftsættelse
  • Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen
  • Måling af fjernvarmeforbrug
  • Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

Tekniske bestemmelser i PDF

Scroll to Top