Søg:

Skift til fjernvarme og spar penge

Lavenergibygninger

Med virkning fra 1. juli 2013 er følgende særlige vilkår gældende for tilslutning af lavenergibygninger:

Definition af "lavenergibygninger":

Ved "lavenergibygninger" forstås bygninger, der er klassificeret som lavenergibygninger klasse 2015 jf. bygningsreglementet 2010, og bygninger, herunder bl.a. passivhuse, som har en energiramme, der er bedre end førnævnte klasse 2015.

Det er et krav, at energirammen alene opnås i kraft af bygningens konstruktion, og ikke i kraft af tilskudsproduktion i form af f.eks. solceller, solvarme og varmepumpe.

Betingelser for tilslutning af "lavenergibygninger" på særlige vilkår:

  • Der skal foreligge en godkendt energirammeberegning for lavenergibygninger jf. retningslinjerne i BR10, som dokumenterer, at bygningen opfylder ovennævnte betingelser.
  • Der skal foreligge en energimærknings-rapport jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Heraf skal det klart fremgå, at bygningen opfylder ovennævnte betingelser.
  • Til fremstilling af varmt brugsvand skal anvendes beholder/varmtvandsbeholder, dvs. at der ikke må anvendes brugsvandsveksler.
  • Der skal monteres mængdebegrænser, som skal indbygges på fremløb umiddelbart efter hovedhane Mængdebegrænser udleveres uden beregning ved henvendelse til Hjørring Varmeforsyning. Mængdebegrænseren leveres med en maksimal kapacitet svarende til bygningens maksimale effektbehov til opvarmning og brugsvandsfremstilling.

Særlige vilkår for tariffering af "lavenergibygninger":

Effekt/effektbidrag:

Effekten, som danner grundlag for betaling af effektbidraget, nedsættes til 50% af effekten jf. Hjørring Varmeforsynings generelle retningslinier for beregning af effekt.

Tariffen for effektbidraget ændres ikke, så effektbidragsbetalingen reduceres med 50% ved tilslutning på vilkår for "lavenergibygninger". Reduktionen i effektbidraget sker, når Hjørring Varmeforsyning har modtaget dokumentation for, at de her angivne betingelser er opfyldt.

Øvrige tariffer og tarifgrundlag:

Alle øvrige tariffer og grundlagene for dem følger Hjørring Varmeforsynings generelle retningslinier (tilslutningsafgift, betaling for forbrug m.fl.)