Vi har 6 veksler-/gaskedelcentraler fordelt i byen.

Vekslercentraler

Varmen fra kraftvarmeværket, træpilleværket, biomasseanlægget og affaldsvarmen passerer vekslerne og sendes ud til forbrugerne.

Gaskedelcentraler

Når der ikke er tilstrækkelig varme fra kraftvarmeværket, træpillekedlerne, biogasanlæggene og affaldsvarmen, bliver gaskedlerne startet op og producerer den resterende varmemængde.

 

 

Scroll to Top