Søg:

Den rette temperatur året rundt

Centraler

Vi har 6 veksler-/gaskedelcentraler fordelt i byen.

Vekslercentraler
Varmen fra kraftvarmeværket, træpilleværket, biomasseanlægget og affaldsvarmen passerer vekslerne og sendes ud til forbrugerne.

Gaskedelcentraler
Når der ikke er tilstrækkelig varme fra kraftvarmeværket, træpillekedlerne, biogasanlæggene og affaldsvarmen, bliver gaskedlerne startet op og producerer den resterende varmemængde.