Vi beregner dit acontoforbrug ud fra sidste års forbrug i boligen. Dit faktiske forbrug fremgår af din årsopgørelse, og det danner grundlag for de næste 12 måneders acontoforbrug.

Ændringer til acontoforbruget
Hvis dit aktuelle forbrug afviger væsentligt fra acontoforbruget, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 96 24 15 00. Så beregner vi, om dit acontoforbrug skal reguleres.

Vi anbefaler, at du aflæser din varmemåler jævnligt, så du hurtigt vil opdage, hvis dit aktuelle forbrug ændrer sig i forhold til dit acontoforbrug. Herved undgår du ubehagelige overraskelser på årsopgørelsen.

 

 

Scroll to Top