Tekniske bestemmelser

Herunder finder du vores tekniske bestemmelser, som omfatter:

 • Gyldighedsområde og definitioner m.v.
 • Etablering af fjernvarmetilslutning
 • Udførelse af installationsarbejde
 • Etablering af måleudstyr
 • Projektering og udførelse af varmeinstallationer
 • Tilslutningsarrangement
 • Interne rørledninger
 • Specielle anlæg
 • Isolering
 • Trykprøvning og idriftsættelse
 • Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen
 • Måling af fjernvarmeforbrug
 • Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

Tekniske bestemmelser i PDF

 

//