Organisation og bestyrelse

Hjørring Varmeforsyning er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) 
ejet af forbrugerne.

 

Repræsentantskabet
Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet med 56 medlemmer, der er
valgt for en 4-årig periode. Valgperioden følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

12 fra de almene boligorganisationer
7 fra storforbrugerne
37 fra de øvrige forbrugere

Repræsentantskabet skal bl.a. godkende varmepriser og regnskab og holder
normalt 2 møder årligt.

 

Bestyrelsen
De 56 repræsentantskabsmedlemmer vælger en bestyrelse på 7 medlemmer.

2 fra de almene boligorganisationer
1 fra storforbrugerne
4 fra de øvrige

Bestyrelsen holder normalt 11 møder om året.

Bestyrelse

Mogens Pahl Christensen
Bestyrelsesformand

Valgt af de øvrige andelshavere

Christian Frost Lauritsen
Næstformand
Valgt af de øvrige andelshavere
Flemming Simonsen

Valgt af de øvrige andelshavere

Willy Bjerregaard

Valgt af de øvrige andelshavere

Ole Søndergaard Ritter Valgt af storforbrugerne
Kurt Rasmussen

Valgt af de almene boligorganisationer

Mariann Solholt Kristensen Valgt af de almene boligorganisationer
//