Søg:

Skift til fjernvarme og spar penge

Varmepris

Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.

2013/14
11.5.2013

Kr.ekskl. moms

2014/15
11.5.2014

Kr.ekskl. moms

2014/15
11.5.2014

Kr.inkl. moms

Forbrug efter måler

Kr./kWh

0,360

0,340

0,425

Afkølingsbidrag (krav 25 grader)

1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling

Effektbidrag

Kr./Mcal./h

198,65

187,65

234,56

Fast årlig afgift

I h. t. kontrakt - dog max. øre/kcal./h

0,87

0,87

1,09

 

Efterbetaling opkræves med første acontorate (juli). Tilbagebetaling modregner vi i første acontorate (juli). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. juli. Øvrige forbrugere vil få tilbagebetalingen via check.