Søg:

Skift til fjernvarme og spar penge

Varmepris

Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.

2014/15
11.5.2014

Kr.ekskl. moms

2015/16
11.5.2015

Kr.ekskl. moms

2015/16
11.5.2015

Kr.inkl. moms

Forbrug efter måler

Kr./kWh   

0,340

0,290

0,3625

Kr./MWh

                    340,00

               290,00

            362,50

Afkølingsbidrag (krav 25 grader)

1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling

Effektbidrag

Kr./Mcal./h

187,65

160,00

200,00

Fast årlig afgift

I h. t. kontrakt - dog max. øre/kcal./h

0,87

0,87

1,09

 

Efterbetaling opkræves med første acontorate (juli). Tilbagebetaling modregner vi i første acontorate (juli). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. juli. Øvrige forbrugere vil få tilbagebetalingen via check.