Bestemmelser for fjernvarmelevering

Herunder finder du vores leveringsbestemmelser, som omfatter:

  • Gyldighedsområde og definitioner m.v.
  • Etablering/ændring af fjernevarmeforsyning
  • Drift og vedligeholdelse af anlæg
  • Tariffer
  • Måling af fjernvarmeforbrug
  • Betaling m.m.
  • Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

 

Almindelige bestemmelser i PDF

Tillæg til almindelige bestemmelser pr. 1/1-2015

Tillæg til almindelige bestemmelser pr. 1/5-2022

 

//