Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har indgået brancheaftale om rammerne for bæredygtigt biomasse.

Ifølge aftalen skal alle selskaber med værker på over 20 MW fra 2016 dokumentere, at de træpiller og den træflis, de anvender, kommer fra bæredygtigt drevne skove, hvilket defineres af en lang række parametre såsom sikkerhed for genplantning, sikring af sunde skove og biodiversitet, beskyttelse af økosystemer og hensyn til den globale kulstofcyklus.

Branchen skal ligeledes dokumentere, at biomassen har en markant CO2-reduktion i forhold til kul og gas, når man kigger på hele værdikæden fra dyrkning over fældning til forarbejdning og transport.

Værkerne skal dokumentere bæredygtigheden i en årlig rapport, som skal godkendes af uafhængig tredjepart, og rapporten skal offentliggøres på deres hjemmesider.