Vi er i gang med renovering af vores ledningsnet for at undgå brud og unødvendigt varmetab.

I 2023 vil vi renovere:

Plan over 2023 er på vej.

Renoveringen vil medføre ulemper, men vi håber, de er til at leve med. Skulle der alligevel opstå problemer, så ring til ledningsafdelingen - 9624 1514 eller henvend dig til formændene på stedet.