Hjørring Varmeforsyning har besluttet, at der skal etableres fjernvarme på Høngårds Ager.

På borgermødet den 17. november 2022 fortalte vi om økonomien i projektet. Der er, som vi nævnte, tale om budgettal, som kan ændre sig senere hen i forløbet - men din tilkendegivelse, som på nuværende tidspunkt ikke er bindende, skal gives på baggrund af det, som vi oplyste om på borgermødet.

Materialet, som blev fremlagt på mødet, kan tilgås her»

Se kort over det område, hvori der planlægges at blive etableret fjernvarme her»

Vi vil gerne, at du/I på forhånd tilkendegiver, om du/I er interesseret i fjernvarme (ikke bindende). Nedenfor her kan du indtaste din adresse og derefter trykke "Tilmeld".

Kommer din adresse ikke frem i rullefeltet på skærmen, ligger din ejendom for lagt uden for byen til, at vi kan tilbyde dig fjernvarme.

Status på antal tilmeldinger pr. 20. april 2023: 40 stk.

//