Årsopgørelse
Vi sender sidst i januar en årsopgørelse, hvor du kan se, om du skal efterbetale eller have penge tilbage. Forbrugere tilsluttet betalingsservice vil få den tilsendt sammen med betalingsoversigten, mens øvrige forbrugere vil få den tilsendt pr. post fra Nets.

Tilbagebetaling modregner vi i første aconto rate (februar). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. februar. Øvrige forbrugere skal indsende forbruger nr., bank reg.nr. og bankkonto nr. til vores mail: hv@hjvarme.dk. Det overskydende beløb vil derefter blive overført.

Betaling aconto
Du betaler 5 ens rater årligt. Vi opkræver den 10. februar, 10. april, 10. juni, 10. september og 10. november, og acontoopkrævningerne bliver sendt til dig omkring d. 25. i måneden før betalingsmåneden.

På E|Forsyning (MIN SIDE) kan du følge dit forbrug og se et Beregnet varmeregnskab, så du kan følge med i, om du betaler for lidt eller for meget i aconto.

Skulle dit varmebehov afvige væsentligt fra det, vi forventer, kan du kontakte os, så vi kan ændre dine rater.

Betalingsservice - gør det let at betale
Lad dit pengeinstitut overføre de 5 acontobeløb. Tag indbetalingskortet med i din bank, og de tilmelder dig automatisk betaling via PBS. Du har også mulighed for at tilmelde dig ved at klikke her

Vi får derefter direkte besked fra PBS om din tilmelding, og aconto opkrævningerne vil fremover fremgå af din betalingsoversigt. Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå minimum en måned fra, at man tilmelder sig - og til at aftalen træder i kraft.