Ved tilslutning til fjernvarmen betales en tilslutningsafgift, der afhænger af størrelsen af den bygning, du tilslutter og længden på stikledningen.

For at beregne tilslutningsafgiften og den forventede varmeudgift er det nødvendigt, vi får tilsendt tegningsmateriale eller foretager en opmåling af bygningen.

Tilslutningsafgiften for et parcelhus på op til ca. 175 m2 er normalt 13.750,00 kr. inkl. moms plus stikledning på kr. 1.000,00 inkl. moms pr. kanal-meter. I udstykningsområder etableret før 1.1.2009 er prisen højere, da den indeholder byggemodningsudgifter.

Hvis du ønsker et tilbud på tilslutning, er du velkommen til at kontakte os.

//