Ved tilslutning til fjernvarmen betales en tilslutningsafgift, der afhænger af størrelsen af den bygning, du tilslutter og længden på stikledningen.

For at beregne tilslutningsafgiften og den forventede varmeudgift er det nødvendigt, vi får tilsendt tegningsmateriale eller foretager en opmåling af bygningen.

Tilslutningsafgiften for et parcelhus på op til ca. 200 m2 og op til 10 meter stikledning er normalt 10.000,00 kr. inkl. moms . I udstykningsområder etableret før 1.1.2009 er prisen højere, da den indeholder byggemodningsudgifter.

Hvis du ønsker et tilbud på tilslutning, er du velkommen til at kontakte os.