Om os

Hjørring Varmeforsyning blev stiftet den 21. juni 1960. 127 andelshavere tegnede kontrakt.

Den 13. oktober 1960 blev det første spadestik taget. Byens pengeinstitutter kautionerede for et lån på 1,7 mio. kr.
Den 22. juni 1961 stod den første varmecentral på Buen klar til drift. I årene derefter blev centralerne på Gasværksbakken, i Sct. Knudsby, på Vandværksvej, i Tøtmosen og i Højene etableret, og i 1981 fik selskabet egen daglig ledelse med administration på Buen.

Den 1. januar 1985 blev kulværket på Mandøvej taget i brug.
I 1990 vedtog Folketinget, at der skulle bygges et naturgasfyret kraftvarmeværk i Hjørring. På kraftvarmeværket, som blev taget i brug den 14. december 1996, sker der en samproduktion af el og varme, som giver en høj udnyttelse af brændslet.

Hjørring Varmeforsyning leverer varme til 10.000 boliger og el til 50.000 boliger.

 

Udvikling i forbrugerantal   Brændsler  
1961

450

1961-1966 Svær fuelolie
1974   1964-1984 Affald og svær fuelolie
 

 

1984-1987 Affald, kul og svær fuelolie
 

 

1987-1996 Affald, kul og naturgas (kedler)
2002

7.600

1996-2004 Affald og naturgas (kraftvarme og kedler)
 

 

2004-2006 Affald, træpiller og naturgas (kraftvarme og kedler)
    2006-2014 Affald, biogas, træpiller og naturgas (kraftvarme og kedler)
2014

 9.200

2014-2022 Affald, biogas, træpiller, flis og naturgas (kraftvarme og kedler)
2022

10.000 

2022- Affald, biogas, træpiller, flis og naturgas

 

Udvikling af årsproduktion inkl. køb af affaldsvarme

 

1966 ca. 460 TJ
1973

ca. 840 TJ

2005

ca. 1.060 TJ

2021

ca. 1.123 TJ

TJ betyder Terajoule. En Terajoule er ca. 277.780 kWh (kilo watt timer)

//