Årsaflæsning

Hjørring Varmeforsyning har etableret fjernaflæsning, så der udsendes ikke længere selvaflæsningskort. 

Grundlaget for årsopgørelsen for 2017/18 vil blive en fjernaflæsning af målere tirsdag d. 1. maj 2018.

Hvis en måler af tekniske årsager ikke kan fjernaflæses denne dag, vil vi indhente en aflæsning af måleren hurtigst muligt herefter. Aflæsningsdatoen vil fremgå af årsopgørelsen.

Årsopgørelsen bliver udsendt sidst i juni. Forbrugere tilsluttet betalingsservice vil modtage opgørelsen sammen med betalingsoversigten for juli måned, mens øvrige forbrugere vil få den tilsendt pr. post.

Scroll to Top