Årsaflæsning

Hjørring Varmeforsyning har etableret fjernaflæsning, så der udsendes ikke længere selvaflæsningskort. 

Grundlaget for årsopgørelsen for 2018* vil blive en fjernaflæsning af målere mandag den 31. december 2018.

Hvis en måler af tekniske årsager ikke kan fjernaflæses denne dag, vil vi indhente en aflæsning af måleren hurtigst muligt herefter. Aflæsningsdatoen vil fremgå af årsopgørelsen.

Årsopgørelsen bliver udsendt sidst i januar. Forbrugere tilsluttet betalingsservice vil modtage opgørelsen sammen med betalingsoversigten for februar måned, mens øvrige forbrugere vil få den tilsendt pr. post eller e-mail.

Efter regnskabsomlægningen pr. 1. januar 2019 opkræver vi nu den 10. februar, 10. april, 10. juni, 10. september og 10. november.

Hvorfor har vi omlagt regnskabsåret?

Som følge af den politiske beslutning om at indføre økonomisk regulering af fjernvarmesektoren, har repræsentantskabet besluttet at omlægge regnskabsåret, så det fra 1. januar 2019 følger kalenderåret.

Vi vil derfor opgøre dit varmeforbrug hvert år den 31. december.

Scroll to Top