Årsaflæsning

Hjørring Varmeforsyning har etableret fjernaflæsning i hele byen.

Grundlaget for årsopgørelsen for perioden 1/1-19 - 31/12-19 er en fjernaflæsning af målerne tirsdag den 31. december 2019.

Årsopgørelsen bliver udsendt sidst i januar. Forbrugere tilsluttet betalingsservice modtager opgørelsen sammen med betalingsoversigten for februar måned, mens øvrige forbrugere får den tilsendt pr. post eller e-mail.

Efter regnskabsomlægningen pr. 1. januar 2019 opkræver vi nu den 10. februar, 10. april, 10. juni, 10. september og 10. november.

Hvorfor har vi omlagt regnskabsåret?

Som følge af den politiske beslutning om at indføre økonomisk regulering af fjernvarmesektoren, har repræsentantskabet besluttet at omlægge regnskabsåret, så det fra 1. januar 2019 følger kalenderåret.

Vi vil derfor opgøre dit varmeforbrug hvert år den 31. december.

Scroll to Top