Fjernvarmemålerne i hele byen kan fjernaflæses.

Grundlaget for årsopgørelsen er en fjernaflæsning af målerne den 31. december.

Årsopgørelsen bliver udsendt sidst i januar. Forbrugere tilsluttet betalingsservice modtager opgørelsen sammen med betalingsoversigten for februar måned, mens øvrige forbrugere får den tilsendt pr. post.

Vi opkræver 5 rater i løbet af et år (den 10. februar, 10. april, 10. juni, 10. september og 10. november).

Vi vil opgøre dit varmeforbrug hvert år den 31. december.

//