Repræsentantskabsvalg 2021.

I efteråret 2021 afholdt Hjørring Varmeforsyning valg til selskabets repræsentantskab i funktionsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. Valget blev et fredsvalg, da der ikke kom tilstrækkelig med kandidatforslag til, at der kunne blive valg i hverken gruppe 3 (Storforbrugere) eller gruppe 4 (Alm. forbrugere).

Det afgående repræsentantskab skulle derfor udpege de resterende repræsentanter samt et passende antal suppleanter. Dette skete på repræsentantskabsmødet d. 17. november 2021.

 

Valget i valggruppe 2 (Almene boligorganisationer)

Boligorganisationerne gennemførte valget efter en valgforordning, som alle organisationerne har tiltrådt, og meddelte Hjørring Varmeforsyning navnene på de 12 personer, som skal repræsentere dem.

 

Valget i valggruppe 3 (Storforbrugerne)

Storforbrugerne skulle vælge 7 medlemmer til repræsentantskabet.

Ved udløb af fristen for indsendelse af kandidatforslag (1. oktober 2021) var der modtaget 6 kandidatforslag, og der var derfor ikke grundlag for at gennemføre en afstemning blandt andelshaverne i denne gruppe.

De 6 kandidater var derfor automatisk valgt, mens det sidste medlem blev udpeget af gruppens medlemmer i det afgående repræsentantskab. Det skete på repræsentantskabsmødet den 17. november 2021.

 

Valgene i valggruppe 4 (Øvrige andelshavere - ekskl. Hjørring Kommune)

I denne gruppe skulle der vælges 37 medlemmer til repræsentantskabet.

Ved udløb af fristen for indsendelse af kandidatforslag (1. oktober 2021) var der modtaget 31 kandidatforslag, og der var derfor heller ikke grundlag for at gennemføre en afstemning blandt andelshaverne i denne gruppe.

De 31 kandidater var derfor automatisk valgt, mens de resterende 6, samt et passende antal suppleanter skulle udpeges af gruppens medlemmer i det afgående repræsentantskab. Det skete på repræsentantskabsmødet den 17. november 2021.

Du kan se en samlet oversigt over medlemmerne af det repræsentantskab, som er Hjørring Varmeforsynings øverste myndighed fra 1. januar 2022.

Se oversigten her.