• Navn, hjemsted og formål
  • Medlemmerne og deres hæftelse
  • Regnskabsår, regnskab og revision
  • Selskabets repræsentantskab
  • Selskabets bestyrelse
  • Vedtægtsændringer
  • Selskabets forhold til Hjørring Kommune
  • Selskabets opløsning
  • Valgregulativ

 

//