Forbrugere tilsluttet Betalingsservice modtager 1. acontorate sammen med betalingsoversigten for februar måned, mens øvrige forbrugere får den tilsendt pr. brev fra Nets. Det er desværre ikke længere muligt for os at sende opkrævninger pr. e-mail, men vi håber, servicen bliver tilgængelig igen senere.

Din acontorate er beregnet ud fra sidste års varmeforbrug i din bolig.

Du modtager ultimo januar et budget, som viser beregningen for, hvordan vi forventer dit varmeforbrug vil være i det nye varmeår. Beløbet på budgettet vil blive fordelt på 5 acontorater, hvor 1. acontorate forfalder d. 10. februar. De øvrige rater forfalder i april, juni, september og november.