Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes om en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500  Valby
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk.

//