Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Hjørring Varmeforsynings øverste myndighed, og det er fra repræsentantskabet, at selskabets bestyrelse vælges.

Der afholdes repræsentantskabsvalg samme år, som der er kommunalvalg, og valget gælder for en 4-årig periode.

Repræsentantskabet hos Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a består af 56 medlemmer, som vælges fra nedenstående 3 forskellige valggrupper.

Valggruppe 2 (Almene boligorganisationer)

Boligorganisationerne vælger deres repræsentanter efter en valgforordning, som alle organisationerne har tiltrådt, og meddeler derefter Hjørring Varmeforsyning navnene på de 12 personer, som skal repræsentere dem.

Valggruppe 3 (Storforbrugerne):

Storforbrugerne vælger indtil 7 medlemmer.

Valggruppe 4 (Øvrige andelshavere - ekskl. Hjørring Kommune)

Øvrige andelshavere vælger 37 medlemmer.

Du kan se en samlet oversigt over medlemmerne af det repræsentantskab, som er Hjørring Varmeforsynings øverste myndighed fra 1. januar 2022.

Se oversigten her.

 

Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange om året - når regnskabet forelægges til godkendelse, og når budgettet foreligger til godkendelse. Derudover afholdes der også repræsentantskabsmøde i januar måned hver fjerde år, når bestyrelsen vælges.

//