Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.

Forbrug efter måler 2022
01.01.2022
Kr. ekskl. moms
2023
01.01.2023

Kr. ekskl. moms
2024
01.01.2024

Kr. ekskl. moms

2024
01.01.2024
Kr. inkl. moms

Kr./kWh    0,33 0,347 0,357 0,4463
Kr./MWh 330,00 347,00 357,00 446,25
         
Afkølingsbidrag (krav 25 grader)        
1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling        
         
Effektbidrag        
Kr./Mcal./h 182,03 191,41 196,93 246,16
         

 

Efterbetaling opkræves med første acontorate (februar). Tilbagebetaling modregner vi i første acontorate (februar). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. februar. Øvrige forbrugere skal indsende forbruger nr., bank reg.nr. og bankkonto nr. på mail : hv@hjvarme.dk. Det overskydende beløb vil derefter blive overført.

//