Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.

Forbrug efter måler 2021
01.01.2021
Kr. ekskl. moms
2022
01.01.2022

Kr. ekskl. moms
2023
01.01.2023

Kr. ekskl. moms

2023
01.01.2023
Kr. inkl. moms

Kr./kWh    0,325 0,33 0,347 0,4338
Kr./MWh 325,00 330,00 347,00 433,75
         
Afkølingsbidrag (krav 25 grader)        
1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling        
         
Effektbidrag        
Kr./Mcal./h 179,27 182,03 191,41 239,26
         

 

Efterbetaling opkræves med første acontorate (februar). Tilbagebetaling modregner vi i første acontorate (februar). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. februar. Øvrige forbrugere skal indsende forbruger nr., bank reg.nr. og bankkonto nr. på mail : hv@hjvarme.dk. Det overskydende beløb vil derefter blive overført.