Kraftvarmeværket ligger på Mandøvej 10 og blev bygget efter regeringens ønske om at etablere gasfyrede kraftvarmeværker i 1996.

Hvorfor kraftvarme? Svaret ligger bl.a. i virkningsgraden ved el-produktion uden samtidig varmeproduktion. Virkningsgraden er et udtryk for forholdet mellem den energi, der tilføres et værk, i Hjørring Varmeforsynings tilfælde i form af energien i naturgas, og den energi vi får ud af værket i form af varme og elektricitet.

Hvis vi skal producere elektricitet uden samtidig at producere varme, er virkningsgraden i dag højst 50 %. Kraftvarmeværket har en virkningsgrad på ca. 86 %, fordi vi kombinerer el- og varmeproduktion - en direkte gevinst. Almindelige kedelanlæg til varmeproduktion, som træpilleværkets eller spidslastcentralernes, har meget fine virkningsgrader. Alt efter kedeltype ligger den mellem 85 % og 100 %.

Ved en total virkningsgrad på 86 % har Hjørring Kraftvarmeværk en effekt på ca. 59 MW el og ca. 52 MW varme. Effekterne svarer til produktionen i 1 time ved optimal drift.

Anlæggets hoveddata  
Varmeeffekt 52 MW
El-effekt 59 MW
Gasforbrug ca. 12.000 m3 pr. time
Luftforbrug ca. 300.000 m3 pr. time
Varmevirkningsgrad

40%

El-virkningsgrad ca. 46%
Totalvirkningsgrad ca. 86%

 

//