Vores ledningsnet har en udstrækning på ca. 164 km hovedledninger og 139 km stikledninger.

Siden 1986 er ca. 85 % renoveret og erstattet med nye præ-rør med fugtalarmer. Vi mangler ca. 19 km af de første præ-rør fra begyndelsen af 80'erne, som vil blive udskiftet efter behov. En gang om året termograferer vi rørene og bedømmer tilstanden.

Renoveringen medfører ulemper, men vi håber, de er til at leve med. Opstår der alligevel problemer, så ring til ledningsafdelingen - 9624 1514, eller henvend dig til formændene på stedet.

Ønsker du, vi tager specielle hensyn omkring din ejendom - f.eks. større planlagt fest, støjgener, adgangsforhold m.m. - så giv os besked hurtigst muligt.

Mulighed for at se placeringen af fjernvarmeledningerne.

Hele vores ledningsnet på i alt 303 km. kan nu ses på internettet. Vores digitale ledningsregistrering gør det muligt via internettet at finde frem til placeringen af fjernvarmeledningerne. 

Tegning over ledningsnettet »