Søg:

Den rette temperatur året rundt

Ledningsnet

Vores ledningsnet har en udstrækning på ca. 150 km hovedledninger og 118 km stikledninger.

Siden 1986 er ca. 85 % renoveret og erstattet med nye præ-rør med fugtalarmer. Vi mangler ca. 19 km af de første præ-rør fra begyndelsen af 80'erne, som vil blive udskiftet efter behov. En gang om året termograferer vi rørene og bedømmer tilstanden.

Renoveringen medfører ulemper, men vi håber, de er til at leve med. Opstår der alligevel problemer, så ring til ledningsafdelingen - 9624 1514, eller henvend dig til formændene på stedet.

Ønsker du, vi tager specielle hensyn omkring din ejendom - f.eks. større planlagt fest, støjgener, adgangsforhold m.m. - så giv os besked hurtigst muligt.

Mulighed for at se placeringen af fjernvarmeledningerne.

Hele vores ledningsnet på i alt 268 km. kan nu ses på internettet. Vores digitale ledningsregistrering gør det muligt via internettet at finde frem til placeringen af fjernvarmeledningerne. 

Tegning over ledningsnettet »

Hvis det varer længe, inden siden kommer frem, eller hvis der kun fremkommer en menu i venstre side, kan det hjælpe at trykke på knappen Kompatibilitetsvisning øverst på siden. 

Billede af knappen Kompatibilitetsvisning

Vejledning til programmet:

- Vælg adressesøgning under "Vælg".
- Find din vej og husnr. - og tryk på pilen.

Du vil nu have din ejendom på skærmen.

Har du behov for at måle en afstand:

- Vælg fanebladet Funktioner til venstre over Søgning.
- Klik på pilen ved Mål distance - og afstandsmålingen bliver aktiv.
- Klik på de steder på kortet, hvor du ønsker at kende afstanden.

Afstanden vil komme frem i Resultat.