Søg:

Skift til fjernvarme og spar penge

Gebyrer

2014/15
11.5.2014

Kr. ekskl. moms

2015/16
 11.5.2015
 
Kr. ekskl. moms

2015/16
11.5.2015
 
Kr. inkl. moms

Aflæsning - for sent indsendt kort

180,00

180,00

225,00

Flytteopgørelse og ekstraordinære opgørelser - ved selvaflæsning

65,00

65,00

81,25

Flytteopgørelse og ekstraordinære opgørelser - ved aflæsningsbesøg

270,00

270,00

337,50

Rykkerskrivelse

70,00

70,00

70,00

Afbrydelse af forsyning

375,00

375,00

375,00

Genåbning af forsyning inden for normal arbejdstid

150,00

150,00

187,50

Udg. fogedforretning (ekskl. udgift til foged m.fl.)

330,00

330,00

330,00