Gebyrer

 

  2021
31.12.2021
Kr. ekskl. moms
2022
 31.12.2022
Kr. ekskl. moms
2022
31.12.2022
Kr. inkl. moms
2023
Kr. ekskl. moms
2023
Kr. inkl. moms
Aflæsning af måler ved besøg 270,00 270,00 337,50 270,00 337,50
Flytteopgørelse og ekstraordinære opgørelser (ved selv- eller fjernaflæsning) 65,00 65,00 81,25 65,00 81,25
Indgåelse af betalingsordning 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rykkerskrivelse 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lukkebesøg 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00
Genåbning af forsyning inden for normal arbejdstid 375,00 375,00 468,75 375,00 468,75
Udg. fogedforretning (ekskl. udgift til foged m.fl.) 330,00 330,00 412,50 330,00 412,50