Det opvarmede fjernvarmevand pumpes fra varmeværket ud til brugerne. Her varmer det boligen op og sørger for varmt vand i hanerne. Derefter returneres det afkølede fjernvarmevand til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op og processen gentages.

Derfor er fjernvarme et miljørigtigt valg.

 

//