Biomasseanlægget ligger på Sprogøvej 20 og blev driftssat i februar måned 2014 med det formål at afløse de ca. 30 år gamle træpillekedler, som i 2004 blev omstillet fra kul til træpiller. Brændselsforbruget på biomasseanlægget er reduceret i forhold til træpillekedlerne med ca. 30%, og det skyldes, at biomasseanlægget har en langt højere virkningsgrad end træpillekedlerne.

Brændslet til biomasseanlægget er primært skovflis, men også andre faste biobrændsler som eksempelvis trærødder, savsmuld og pilefil kan anvendes.

Biomasseanlægget er karakteriseret ved en høj grad af brændselsfleksibilitet, idet anlægget som nævnt kan anvende flere forskellige typer af biomasse med et vandindhold på 30%-60%.

Virkningsgraden er ved fyring med flis (fugtighed 45%) på ca. 114,2%. Den meget høje virkningsgrad skyldes, at anlægget er forsynet med en absorptionsvarmepumpe, som gør, at røggassen - inden den ledes ud gennem skorstenen - bliver afkølet til 12 grd.C.

Anlæggets hoveddata (vandindhold i biomasse på 45%)

 

Indfyret flismængde Tons/time 9,3
Indfyret effekt MW 24,3
Fjernvarmeydelse MW 27,8
Virkningsgrad % 114,2
Røggastemperatur udløb skorsten Grd.C 12
Årlig varmeproduktion (2021-tal)

MWh

ca. 90.000
Årligt forbrug af biomasse (2021-tal) Tons ca. 30.000

 

//