Vi har nu over en længere periode undersøgt mulighederne for at få etableret fjernvarmeforsyning i en række byer i Hjørring kommune.

Det har for vores vedkommende drejet sig om følgende byer:

  • Skibsby
  • Vidstrup
  • Harken/Hæstrup Mølleby
  • Bjergby
  • Tornby
  • Horne
  • Ilbro

En af de vigtigste forudsætninger for at vi kan gå ind i byerne med fjernvarme er, at vi har en tilstrækkelig høj sikkerhed for, at vi kan levere fjernvarmen til en stabil og attraktiv pris.

Affaldsvarmen, som i flere år har udgjort ca. 60 % af vores varmeproduktionsbehov, går desværre en usikker fremtid i møde. Al affald til forbrænding skal i EU-udbud om ca. 1 år, og vi kan dermed ikke regne med, at affaldsvarmen leveres i samme omfang/mængde som hidtil. Dertil kommer, at prisen på affaldsvarmen bliver mere uforudsigelig i et liberaliseret marked.

Der er gennemført detaljerede beregninger og vurderinger i samarbejde med Hjørring kommune og Hirtshals Havnefond. Samlet set er vurderingen, at der på baggrund af ovenstående i øjeblikket ikke er grundlag for at etablere fjernvarme i de her nævnte byer/områder.

Vi har stillet som krav, at minimum 70 % af ejendommene i byerne tilmelder sig fra starten til at få fjernvarme. Undersøgelsen viser, at den samlede engangsudgift til Hjørring Varmeforsyning for at konvertere fra naturgas til fjernvarme typisk udgør ca. 150.000 – 180.000 kr incl. moms. Med de ændringer der skal foretages på ejendommens varmeinstallation løber den samlede udgift for husejeren hurtigt op i ca. 200.000 kr. Samlet set viser beregningerne, at det vil være billigere for den enkelte husejer at investere i en varmepumpe. Det er derfor vores vurdering, at det ikke er realistisk med 70 % tilslutning.

Hjørring Varmeforsyning har på baggrund af ovenstående indstillet arbejdet med at undersøge fjernvarmeforsyning til byerne.