Grønnere fjernvarme på vej til 10.000 forbrugere - hvis kommunen vil

30. september 2021

Grønnere fjernvarme på vej til 10.000 forbrugere - hvis kommunen vil

10.000 fjernvarmekunder i Hjørring kan snart se frem til at spare endnu mere CO2 på deres opvarmning. Det kræver blot, at kommunen giver Hjørring Varmeforsyning et ’go’ til en stor varmepumpe, der kan være med til at udfase biomasse og naturgas.


Fjernvarmen skal blive grønnere.

I Hjørring har kommunen - helt i tråd med de nationale målsætninger for CO2-udledning - besluttet, at fjernvarmen fremover skal være både grøn og konkurrencedygtig. I dag er fjernvarmen primært baseret på varme fra affald og biomasse, og biomassen skal udfases over tid, for at fjernvarmen kan leve op til kommunens energiplan.

Derfor foreslår Hjørring Varmeforsyning nu at opføre en stor varmepumpe, som er en velkendt teknologi med mange års driftserfaringer.

Varmepumpen vil reducere naturgasforbruget med 85 %, biomasseforbruget med ca. 20 % og den samlede CO2-udledning med hele 70 %. Samtidig vil den også lune lidt i den private varmeøkonomi. Den vil kunne stå klar inden for halvandet år, og forslaget ligger klar til godkendelse hos Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg.


Overskudsvarme eller varmepumpe?
Kommunens energiplan lægger også op til at anvende overskudsvarme fra Hirtshals i fjernvarmen. Projektet afhænger bl.a. af, om der på Hirtshals havn bliver opført et Power-to-X anlæg, hvor vindmøllestrøm kan blive til klimavenligt brændstof. Dette projekt ligger formentlig 5 - 6 år eller mere ude i fremtiden.

Hos Hjørring Varmeforsyning ser bestyrelsen meget positivt på at få overskudsvarmen med i produktionsmikset. Der er bare et 'men':

- Vi kan ikke planlægge med overskudsvarmen nu, hvor hele projektet stadig er usikkert. Vi kender hverken mængder eller priser, og derfor er det lidt som ”fugle på taget”. Og det rykker jo ikke så meget i det grønne regnskab de næste 6 år eller mere, forklarer Flemming Simonsen, der er bestyrelsesformand for Hjørring Varmeforsyning.

Han tilføjer, at der de senere år er opført varmepumper hos rigtig mange fjernvarmeselskaber i Danmark. Det skyldes netop, at varmepumpen både giver en markant reduktion i CO2-udledningerne - og samtidig en god økonomi.

Fjernvarmen siger både-og

Kombinationen af overskudsvarme og varmepumpe har for længst bevist sit værd hos andre varmeforsyninger. Og Hjørring Varmeforsyning har allerede 15 års erfaring med overskudsvarme, takket være et godt samarbejde med to lokale biogasanlæg. Her får vi leveret biogasvarme i udkanten af byen, hvor afregningsmåleren er placeret.

Derfor ser bestyrelsesformand Flemming Simonsen frem til om en årrække at få præsenteret et tilsvarende oplæg til leveringsaftale for overskudsvarme fra Hirtshals - så det også kan blive en del af den lokale fjernvarme.

Her og nu sætter han dog sin lid til varmepumpen, der kan sættes i værk med en meget kort tidshorisont:

- Som varmeselskab er det vores pligt at varetage både fjernvarmekundernes og samfundets interesser. Og her er en varmepumpe en åbenlys gevinst for begge parter. Så på vegne af vores 10.000 fjernvarmekunder i Hjørring – og på vegne af den grønne omstilling i kommunen – håber jeg virkelig, teknik- og miljøudvalget vender tommelfingeren den rigtige vej for varmepumpen, slutter han.

Fakta om varmepumpeprojektet:

• Fjernvarmens CO2-udledning reduceres med 70 %

• Samfundsøkonomisk fordel på knap 40 mio. kr.

• Fjernvarmekunderne vil spare ca. 106 mio. kr.

• Naturgasforbruget reduceres med ca. 85 %

• Biomasseforbruget reduceres med ca. 20 %

For yderligere oplysninger, kontakt gerne:
Flemming Simonsen, bestyrelsesformand, Hjørring Varmeforsyning

Mobil 2172 0708
Mail flemming.simonsen@has.dk

eller

Per Sørensen, direktør, Hjørring Varmeforsyning
Mobil 4041 6197
Mail ps@hjvarme.dk

//