Status for fjernvarme til omkringliggende byer.

19. december 2022

Der har i den seneste tid været afholdt borgermøder i Hjørring by og i nogle af de omkringliggende byer. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for det store fremmøde.

Vi har via vores hjemmeside fået positive tilkendegivelser (ikke bindende) til at få fjernvarme i Harken/Hæstrup Mølleby, Skibsby og Vidstrup.

Det er et krav fra vores side for, at vi vil gå videre med projektet, at der som minimum er 70%, der afgiver tilkendegivelse.

Resultatet af indkomne tilkendegivelser:

Skibsby:                             38%

Vidstrup:                            62%

Harken/Hæstrup Mølleby:    72%

Da procenten i Skibsby og Vidstrup er lavere end kravet på 70%, arbejder vi ikke videre med fjernvarme til disse to byer.

Harken/Hæstrup Mølleby opfylder minimumskravet på 70%, hvorfor vi vil arbejde videre med projektet - som i første omgang omfatter et projektforslag.

Med hensyn til fjernvarmeforsyning til Bjergby har vi i oktober måned 2022 udsendt denne pressemeddelelse (Læs pressemeddelelse). Der er desværre ikke grundlag for etablering på nuværende tidspunkt i Bjergby.

//